Raport EBI 11/2017 jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za II kwartał 2017 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Załącznik: Raport-jednowstkowy-i-skonsolidowany-Dektra-SA-za-II-kwartal-2017.pdf
Załącznik: Raport-jednowstkowy-i-skonsolidowany-Dektra-SA-za-II-kwartał-2017_analiza-finansowa.pdf