Raport EBI 4/2017 – JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT SPÓŁKI DEKTRA SA ZA ROK 2016

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Jednostkowy raport-roczny-Dektra-SA-za-rok-2016.pdf
Załącznik: Skonsolidowany-raport-roczny-Grupy-Kapitalowej-Dektra-SA-za-rok-2016.pdf