Raport EBI 1/2017-Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za IV kwartał 2016 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-Dektra-SA-za-IV-kwartal2016-analiza-finansowa.pdf
Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-Dektra-SA-za-IV-kwartał2016.pdf