Raport EBI 1/2017-Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za IV kwartał 2016 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-Dektra-SA-za-IV-kwartal2016-analiza-finansowa.pdf
Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-Dektra-SA-za-IV-kwartał2016.pdf

 

Raport EBI 16/2016 – Raport jednostkowy i skonsolidowany DEKTRA SA za III kwartał 2016

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-DEKTRA-SA-ZA-III-kw-2016-analiza-FINANSOWA.pdf
Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-DEKTRA-SA-ZA-III-kw-2016.pdf

Raport EBI 14/2016 – Raport jednostkowy i skonsolidowany DEKTRA SA za II kwartał 2016.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-Dektra-SA-_za-II-kwartal-2016-analiza-finansowa.pdf
Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-Dektra-SA-_za-II-kwartał-2016.pdf

RAPORT EBI 10/2016 – Raport jednostkowy i skonsolidowany DEKTRA SA za I kwartał 2016

 Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-DEKTRA-SA-za-I-kwartal-2016_-analiza-finansowa.pdf
Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-DEKTRA-SA-_I-kwartał-2016-1.pdf

Raport EBI 5/2016 -Raport roczny za 2015

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2015 r.  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport-roczny-DEKTRA-SA-za-2015.pdf

Raport EBI 3/2016 – Raport za IV kwartał 2015

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_za_IV_kwartal_2015_Dektra_SA_analiza_finansowa.pdf
Załącznik: Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_za_IV_kwartal_2015.pdf