RAPORT EBI 10/2016 – Raport jednostkowy i skonsolidowany DEKTRA SA za I kwartał 2016

 Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-DEKTRA-SA-za-I-kwartal-2016_-analiza-finansowa.pdf
Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-DEKTRA-SA-_I-kwartał-2016-1.pdf