Raport EBI 3/2016 – Raport za IV kwartał 2015

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_za_IV_kwartal_2015_Dektra_SA_analiza_finansowa.pdf
Załącznik: Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_za_IV_kwartal_2015.pdf