Raport EBI 14/2017 jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

 

Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-DEKTRA-SA-za-III-kwartal-2017.pdf
Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-DEKTRA-SA-za-III-kwartał-2017_analiza-finansowa.pdf