Raport EBI 1/2018 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT SPÓŁKI DEKTRA SA ZA ROK 2017

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – Skonsolidowany-raport-roczny-Grupy-Kapitalowej-Dektra-SA-za-rok-obrotowy-2017-r..pdf
Załącznik – Jednostkowy raport-roczny-Dektra-za-rok-2017.pdf