RAPORT ROCZNY ZA 2017

W dniu 27 lutego br.  Zarząd Spółki DEKTRA SA przekazał do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok 2017.

Zapraszamy Akcjonariuszy Spółki oraz Inwestorów do zapoznania się z  treścią raportów:

 

Raport roczny Dektra SA za rok 2017r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Dektra SA za rok 2017