Raport EBI 10/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – w dniu 10 maja 2019 r.
  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – w dniu 9 sierpnia 2019 r.
  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – w dniu 14 listopada 2019 r.
  • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r.: w dniu 27 lutego 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.