RAPORT ESPI 01/2019

Raport miesięczny za grudzień 2018 r.
Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za grudzień 2018 r.
1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
• 523 558,48 zł w grudniu 2018 r., co oznacza spadek o 34,9% rdr,
• 17 904 844,42 zł narastająco w okresie styczeń – grudzień 2018 r., spadek o 10,9% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:
Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
• ESPI 25/2018 z dnia 14.12.2018 r. Raport miesięczny za listopad 2018 r.,

4. Kalendarz inwestora:
• w dniu 14 lutego 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2018r.
• w dniu 27 lutego 2019 r. nastąpi publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2018.
Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.
Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 25/2018

Raport miesięczny za listopad 2018 r.

Raport miesięczny za listopad 2018 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2018 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
 • 815 189,86 zł w listopadzie 2018 r., co oznacza spadek o 2,9% rdr,
 • 17 381 285,94 zł narastająco w okresie styczeń – listopad 2018 r., spadek o 9,9% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • ESPI 24/2018 z dnia 14.11.2018 r. Raport miesięczny za październik 2018 r.,
 • EBI 9/2018 z dnia 14.11.2018 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za III kwartał 2018 r.,
 • EBI 10/2018 z dnia 27.11.2018 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 14 stycznia 2019r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za grudzień

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport EBI 10/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – w dniu 10 maja 2019 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – w dniu 9 sierpnia 2019 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – w dniu 14 listopada 2019 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r.: w dniu 27 lutego 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT ESPI 24/2018

Raport miesięczny za październik 2018 r.

Raport miesięczny za październik 2018 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za październik 2018 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
 • 1 017 369,41 zł w październiku 2018 r., co oznacza spadek o 22,9% rdr,
 • 16 566 096,08 zł narastająco w okresie styczeń – październik 2018 r., spadek o 10,2% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • ESPI 23/2018 z dnia 12.10.2018 r. Raport miesięczny za wrzesień 2018 r.
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 14 grudnia 2018r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za listopad 2018r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

RAPORT ESPI 23/2018

Raport miesięczny za wrzesień 2018 r.

Raport miesięczny za wrzesień 2018 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2018 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
 • 1 679 616,16 zł we wrześniu 2018 r., co oznacza spadek o 34,9% rdr,
 • 15 548 726,67 zł narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2018 r., spadek o 9,3% rdr.

 

 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • ESPI 22/2018 z dnia 14.09.2018 r. Raport miesięczny za sierpień 2018 r.

 

 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 14 listopada 2018r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za październik 2018r.
 • w dniu 14 listopada 2018r. nastąpi publikacja raportu okresowego za III kwartał 2018r.

 

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

 

RAPORT ESPI 22/2018

Raport miesięczny za sierpień 2018 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za sierpień 2018 r.

 

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
 • 3 400 510,28 zł w sierpniu 2018 r., co oznacza wzrost o 19,4% rdr,
 • 13 869 110,51 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2018 r., spadek o 4,7% rdr.

 

 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • ESPI 21/2018 z dnia 14.08.2018 r. Raport miesięczny za lipiec 2018 r.

 

 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 12 października 2018r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2018r.

 

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika doUchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 21/2018

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2018 R.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za lipiec 2018 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 1 555 041,87 zł w lipcu 2018 r., co oznacza spadek o 2,7% rdr,
  • 10 468 600,23 zł narastająco w okresie styczeń – lipiec 2018 r., spadek o 10,6% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 20/2018 z dnia 13.07.2018 r. Raport miesięczny za czerwiec 2018 r.

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 września 2018r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2018r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 20/2018

RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2018 R.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2018 r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

1 439 527,08 zł w czerwcu 2018 r., co oznacza spadek o 25,6% rdr,
8 913 558,36 zł narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2018 r., spadek o 11,8% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

ESPI 17/2018 z dnia 12.06.2018 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,
ESPI 18/2018 z dnia 14.06.2018 r. Raport miesięczny za maj 2018 r.,
ESPI 19/2018 z dnia 15.06.2018 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR.

4. Kalendarz inwestora:

w dniu 14 sierpnia 2018r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2018r.,
w dniu 10 sierpnia 2018r. nastąpi publikacja raportu okresowego za II kwartał 2018r.,
w dniu 10 sierpnia 2018r. nastąpi wypłata dywidendy.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 19/2018

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA SA W ZWIĄZKU Z ART.19 ROZPORZĄDZENIA MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu

15 czerwca 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

 

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 15 czerwca 2018.pdf.

 

 


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

 

Raport ESPI 18/2018

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2018 R

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za maj 2018 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 2 590 059,05 zł w maju 2018 r., co oznacza wzrost o 11,9% rdr,
  • 7 474 031,28 zł narastająco w okresie styczeń – maj 2018 r., spadek o 8,6% rdr.

Na spadek wartości przychodów w ujęciu skonsolidowanym wpłynęła niższa wartość sprzedaży w I kwartale 2018 r. w stosunku do I kwartału 2017 r.

 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 3/2018 z dnia 11.05.2018 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za I kwartał 2018r.,

 • EBI 4/2018 z dnia 11.05.2018 r. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 11.05.2018r.,

 • EBI 5/2018 z dnia 11.05.2018 r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra S.A. od głosowania nad uchwałą nr 12,

 • EBI 6/2018 z dnia 11.05.2018 r. Wypłata dywidendy za 2017 r.,

 • EBI 7/2018 z dnia 11.05.2018 r. Powołanie członka Rady Nadzorczej,

 • ESPI 14/2018 z dnia 14.05.2018 r. Raport miesięczny za kwiecień 2018 r.

 • ESPI 15/2018 z dnia 14.05.2018 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA,

 • ESPI 16/2018 z dnia 16.05.2018 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 1. Kalendarz inwestora:

 • dzień 15 czerwca będzie dniem ustalenia prawa do dywidendy,

 • w dniu 13 lipca 2018r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2018r.,

 • w dniu 10 sierpnia 2018r. nastąpi publikacja raportu okresowego za II kwartał 2018r.,

 • w dniu 10 sierpnia 2018r. nastąpi wypłata dywidendy.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.