Raport EBI 1/2020 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny DEKTRA SA za rok obrotowy 2019 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Załącznik:
Raport roczny Dektra SA za rok 2019

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Dektra SA za rok 2019