Raport EBI 1/2021 Raport roczny DEKTRA SA za rok obrotowy 2020 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik:
Raport roczny Dektra SA za rok 2020

Raport EBI 10/2020 Raport finansowy Dektra SA za III kwartał 2020

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości raport finansowy za III kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik:
Raport finansowy Dektra SA za III kwartał 2020
Raport finansowy Dektra SA za III kwartał 2020_analiza finansowa

Raport EBI 8/2020 Raport finansowy Dektra SA za II kwartał 2020r.

Raport finansowy DEKTRA SA za II kwartał 2020 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości raport finansowy za II kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik:
Raport finansowy Dektra SA za II kwartał 2020
Raport finansowy Dektra SA za II kwartał 2020_analiza finansowa

Raport EBI 7/2020 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za I kwartał 2020 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za I kwartał 2020 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

 

Załącznik:
Raport jednostkowy i skonsolidowany Dektra SA za I kwartał 2020
Raport jednostkowy i skonsolidowany Dektra SA za I kwartał 2020_analiza finansowa

Raport EBI 1/2020 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny DEKTRA SA za rok obrotowy 2019 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Załącznik:
Raport roczny Dektra SA za rok 2019

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Dektra SA za rok 2019