Raport EBI 8/2020 Raport finansowy Dektra SA za II kwartał 2020r.

Raport finansowy DEKTRA SA za II kwartał 2020 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości raport finansowy za II kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik:
Raport finansowy Dektra SA za II kwartał 2020
Raport finansowy Dektra SA za II kwartał 2020_analiza finansowa