Raport EBI 9/2020

Powołanie biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2020-2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6.10.2020 Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze Transfer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Obrońców Poczty Polskiej 3, 83-200 Pruszcz Gdański do badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2020-2021.

Spółka Transfer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1008.

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe