Korekta numeru raportu bieżącego 11/2020 z dnia 10.06.2020 r

Zarząd Spółki DEKTRA SA niniejszym przekazuje korektę do raportu ESPI nr 11/2020 z dnia 10.06.2020 r. – Raport miesięczny za maj 2020.


Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem błędu pisarskiego dotyczącego numeru raportu. Raport opublikowany został pod numerem 11/2020, podczas gdy prawidłowy numer to 12/2020.

Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe