Raport EBI 11/2020

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

  • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020 –

w dniu 10 marca 2021 r.

  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku –

w dniu 14 maja 2021 r.

  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 roku –

w dniu 13 sierpnia 2021 r.

  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku –

w dniu 12 listopada 2021r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”