Raport EBI 6/2020

Korekta raportu nr 05/2020

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż w raporcie bieżącym nr 05/2020 „Wypłata dywidendy za 2019 r.”z dnia dzisiejszego, błędnie podano kwotę dywidendy.

Zarząd Dektra SA podaje do publicznej wiadomości skorygowany raport:

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które miało miejsce 06.05.2020 r., postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 441 600 zł. Kwota zysku za rok 2019 wyniosła 548 940,65 zł.

 

Wszystkie 1.104.000 akcji Spółki uczestniczą w podziale dywidendy, a na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,40 zł (czterdzieści groszy).

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 czerwca 2020 r., a dniem wypłaty dywidendy 2 lipca 2020 r.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.