Raport EBI 7/2020 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za I kwartał 2020 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za I kwartał 2020 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

 

Załącznik:
Raport jednostkowy i skonsolidowany Dektra SA za I kwartał 2020
Raport jednostkowy i skonsolidowany Dektra SA za I kwartał 2020_analiza finansowa