Raport ESPI 15/2020

Raport miesięczny za lipiec 2020 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za lipiec 2020 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 271 870,51 zł w lipcu 2020 r., co oznacza spadek o 13,3% rdr.,
 • 8 135 773,97 zł narastająco w okresie styczeń – lipiec 2020 r., co oznacza spadek
  o 21,1% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w miesiącu lipcu odczuwalne były utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19, a także mniejsze zainteresowanie ofertą handlową Emitenta. Nie jest aktualnie możliwe oszacowanie jak wielki wpływ będzie ta sytuacja miała na kondycję finansową i wyniki finansowe Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 13/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. Raport informujący o połączeniu Emitenta ze spółką Indiver SA
 • ESPI 14/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. Raport miesięczny za czerwiec 2020 r.
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 14 września 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za sierpień
  2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect