Raport ESPI 16/2021

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. oraz raportu miesięcznego za październik 2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu (Spółka lub Emitent) niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku oraz raportu bieżącego za miesiąc październik 2021.

Raport kwartalny za III kwartał 2021 oraz raport bieżący za miesiąc październik 2021 zostaną opublikowane w dniu 10 listopada 2021 roku.


Zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI nr 11/2020 z dnia 22.12.2020 roku pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego był przewidziany na dzień 12 listopada 2021 roku.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego ESPI nr 15/2021 z dnia 14.10.2021 roku pierwotny termin publikacji raportu bieżącego za miesiąc październik 2021 był przewidziany na dzień 12 listopada 2021 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe