Raport ESPI 18/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 2 341 295,70 zł w listopadzie 2021 r., co oznacza wzrost o 305 % rdr.,
 • 21 360 245 zł narastająco w okresie styczeń – listopad 2021 r., co oznacza wzrost
  o 57,7 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Kolejny raz uznaliśmy za zasadne przekazanie informacji o zmianach na rynku surowców tworzyw sztucznych. W nieomal całym roku 2021 miały miejsce wzrosty cen, jak i okresowe niedobory surowców tworzyw sztucznych. Jak informuje portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje dane o rynku surowców tworzyw sztucznych, ceny wszystkich tych surowców w listopadzie 2021 roku ponownie podlegają wzrostom. Ceny surowca HDPE i LDPE, a więc tego który ma największe znaczenie dla Emitenta wzrosły od końca października od 4,10% do 12,41% w zależności od typu, przy czym na koniec listopada ich ceny w porównywaniu do tych sprzed roku są wyższe od 67,54% do 100,44%.

Jednocześnie Emitent przekazuje, iż w raportowanym miesiącu przychody ze sprzedaży były najwyższe w historii dla miesiąca listopada, ale także w tym okresie przekroczona została najwyższa dotychczasowa wartość przychodów rocznych, którą osiągnięto w roku 2017.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 17/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. Raport miesięczny za październik 2021 r.,
 • EBI 11/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. Raport finansowy Dektra SA za III kwartał 2021 r.,
 • EBI 12/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 stycznia 2022 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2021 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport EBI 12/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022

Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

 • Raport roczny za rok 2021 – w dniu 10 marca 2022 r.
 • Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – w dniu 13 maja 2022 r.
 • Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – w dniu 12 sierpnia 2022 r.
 • Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – w dniu 10 listopada 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 17/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za październik 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 757 343,67 zł w październiku 2021 r., co oznacza wzrost o 127,3 % rdr.,
 • 19 018 949,30 zł narastająco w okresie styczeń – październik 2021 r., co oznacza wzrost o 46,6 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Emitent w br. systematycznie przekazywał informacje o zawirowaniach na rynku surowców tworzyw sztucznych. Wystąpiły w minionym miesiącach zarówno ogromne wzrosty ich cen, jak i okresowe niedobory. Jak informuje portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje dane o rynku surowców tworzyw sztucznych, ceny wszystkich surowców tworzyw sztucznych w październiku 2021 roku (po krótkim zatrzymaniu we wrześniu) ponownie podlegają wzrostom. Ceny surowca HDPE i LDPE, a więc tego który ma największe znaczenie dla Emitenta wzrosły od końca września od 0,5% do 4% w zależności od typu, przy czym na koniec października ich ceny w porównywaniu do tych sprzed roku są wyższe od 57% do 96%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 15/2021 z dnia 14 października 2021 r. Raport miesięczny za wrzesień 2021 r.,
 • ESPI 16/2021 z dnia 27 października 2021 r. Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. oraz raportu miesięcznego za październik 2021

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 grudnia 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za listopad 2021 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 16/2021

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. oraz raportu miesięcznego za październik 2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu (Spółka lub Emitent) niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku oraz raportu bieżącego za miesiąc październik 2021.

Raport kwartalny za III kwartał 2021 oraz raport bieżący za miesiąc październik 2021 zostaną opublikowane w dniu 10 listopada 2021 roku.


Zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI nr 11/2020 z dnia 22.12.2020 roku pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego był przewidziany na dzień 12 listopada 2021 roku.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego ESPI nr 15/2021 z dnia 14.10.2021 roku pierwotny termin publikacji raportu bieżącego za miesiąc październik 2021 był przewidziany na dzień 12 listopada 2021 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 15/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 2 689 611,11 zł we wrześniu 2021 r., co oznacza wzrost o 21,2 % rdr.,
 • 17 261 605,63 zł narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2021 r., co oznacza wzrost
  o 41,5 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Emitent w br. systematycznie przekazywał informacje o zawirowaniach na rynku surowców tworzyw sztucznych. Wystąpiły w minionym miesiącach zarówno ogromne wzrosty ich cen, jak i okresowe niedobory. Jak informuje portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje dane o rynku surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców takich jak HDPE i LDPE, we wrześniu 2021 roku zmieniały się w stosunku do sierpnia 2021 nieznacznie (w porównaniu do wcześniejszych miesięcy) – zależności od typu surowca, mieliśmy zarówno spadki jak i wzrosty o ok. 3,4%. Jednocześnie ceny HDPE i LDPE na koniec września porównywane do tych sprzed roku, nadal są wyższe od 55% do 94%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 14/2021 z dnia 14 września 2021 r. Raport miesięczny za sierpień 2021 r.,

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 12 listopada 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za październik 2021 r.
 • w dniu 12 listopada 2021 r. nastąpi publikacja raportu finansowego za III kwartał 2021 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 14/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za sierpień
2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 929 564,36 zł w sierpniu 2021 r., co oznacza wzrost o 4,7 % rdr.,
 • 14 571 994,52 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2021 r., co oznacza wzrost
  o 46,04 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Jak już wskazywano we wcześniejszych informacjach dotyczących roku 2021 rok, na rynku surowców tworzyw sztucznych występowały zawirowania, skutkujące znacznym wzrostem cen tych surowców. Tendencja ta zaczęła przełamywać się dopiero w czerwcu 2021 roku. Jak informuje portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje dane o rynku surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców takich jak HDPE i LDPE, zmniejszyły się w sierpniu 2021 w stosunku do lipca 2021 o ok 1-5 % w zależności od typu surowca. Jednocześnie aktualne ceny tych surowców porównywane do tych sprzed roku, nadal są wyższe od 56% do 89%. Obserwowane są aktualnie symptomy zatrzymania tendencji spadkowej.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 10/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. Raport finansowy Dektra SA za II kwartał 2021
 • ESPI 13/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. Raport miesięczny za lipiec 2021 r.,

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 października 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2021r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 13/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za lipiec 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 388 834,87 zł w lipcu 2021 r., co oznacza wzrost o 9,2 % rdr.,
 • 12 642 430,16 zł narastająco w okresie styczeń – lipiec 2021 r., co oznacza wzrost
  o 55,4 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Jak już wskazywano we wcześniejszych informacjach dotyczących roku 2021 rok, na rynku surowców tworzyw sztucznych występowały zawirowania, skutkujące znacznym wzrostem cen tych surowców. Tendencja ta zaczęła przełamywać się dopiero w czerwcu 2021 roku. Jak informuje portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje dane o rynku surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców takich jak HDPE i LDPE, zmniejszyły się w lipcu 2021 w stosunku do czerwca 2021 o ok 5-13% w zależności od typu surowca. Jednocześnie aktualne ceny tych surowców porównywane do tych sprzed roku, nadal są wyższe od 66% do 99%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 12/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. Raport miesięczny za czerwiec 2021 r.,

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 września 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za sierpień
  2021 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Raport ESPI 12/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 910 490,73 zł w czerwcu 2021 r., co oznacza wzrost o 14,9 % rdr.,
 • 11 253 595,29 zł narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2021 r., co oznacza wzrost
  o 64 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Emitent w poprzednich raportach publikowanych w roku 2021 informował o wzrostach cen surowców tworzyw sztucznych. W miesiącu czerwcu doszło do obniżenia cen, o czym informuje portal www.plastech.pl, który od lat zbiera i przekazuje informuje o cenach surowców tworzyw sztucznych. Ceny surowców takich jak HDPE i LDPE zmniejszyły się w czerwcu 2021 w stosunku do maja 2021 o ok 8-10% w zależności od typu surowca. Przypominamy, że w skali roku ceny tych surowców zwiększyły się ponad 100%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 11/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. Raport miesięczny za maj 2021 r.,
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 13 sierpnia 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2021 r.
 • w dniu 13 sierpnia 2021 r. nastąpi publikacja raportu finansowego za II kwartał 2021 r

Emitent ponadto informuje, iż w dniu 16 czerwca 2021 r. nastąpiło ustalenie prawa do dywidendy z zysku za rok 2020, którą wypłacono w dniu 29 czerwca 2021 r. Wartość przekazanej dywidendy wynosiła 0,75 zł na 1 akcję, łącznie przekazano w formie dywidendy 828 000 zł.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Raport ESPI 11/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za maj 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 2 646 811,09 zł w maju 2021 r., co oznacza wzrost o 83,7 % rdr.,
 • 9 343 104,56 zł narastająco w okresie styczeń – maj 2021 r., co oznacza wzrost
  o 79,6 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Jak już wskazywano we wcześniejszych raportach miesięcznych za 2021 rok, na rynku surowców tworzyw sztucznych występuje wyraźna tendencja wzrostu cen tych surowców. Tendencja ta utrzymywała się nadal w miesiącu maju. Według portalu www.plastech.pl, który od lat informuje o cenach surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców takich jak HDPE i LDPE wzrosły w maju 2021 w stosunku do kwietnia 2021 od 3,79% do 10,01 % w zależności od typu surowca. Natomiast w skali roku ceny tych surowców zwiększyły się od 128% do 160%.

Są to ceny surowca pierwotnego (czystego), natomiast do produkcji towarów oferowanych przez Emitenta wykorzystuje się w znacznym stopniu surowiec wytwarzany z materiału recyklingowego.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 10/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Raport miesięczny za kwiecień 2021 r.,
 • EBI 9/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Raport finansowy Dektra SA za I kwartał 2021
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 16 czerwca 2021 r. nastąpi ustalenie prawa do dywidendy z zysku osiągniętego w roku 2020,
 • w dniu 29 czerwca 2021 r. nastąpi wypłata dywidendy za rok 2020,
 • w dniu 14 lipca 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2021 r.

Emitent uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 10/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za kwiecień
2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 663 484,47 zł w kwietniu 2021 r., co oznacza wzrost o 81,3 % rdr.,
 • 6 696 293,47 zł narastająco w okresie styczeń – kwiecień 2021 r., co oznacza wzrost
  o 78,1 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Jak już wskazywano we wcześniejszych raportach miesięcznych za 2021 rok, na rynku surowców tworzyw sztucznych występuje wyraźna tendencja wzrostu cen tych surowców. Tendencja ta utrzymywała się nadal w miesiącu kwietniu, chociaż wydaje się, że tempo wzrostu zaczyna się zmniejszać. Według portalu www.plastech.pl, który od lat informuje o cenach surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców takich jak HDPE i LDPE wzrosły w kwietniu 2021 w stosunku do marca 2021 od 0,23% do 10,28% w zależności od typu surowca. Natomiast w skali roku ceny tych surowców zwiększyły się od 103% do 140%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 8/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Raport miesięczny za marzec 2021 r.,
 • ESPI 9/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA,
 • EBI 5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28 kwietnia 2021 r.,
 • EBI 6/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 10,
 • EBI 7/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 16,
 • EBI 8/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Wypłata dywidendy za 2020 r.
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 14 czerwca 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za maj 2021 r.,
 • w dniu 16 czerwca 2021 r. nastąpi ustalenie prawa do dywidendy,
 • w dniu 29 czerwca 2021 r. nastąpi wypłata dywidendy z zysku osiągniętego w roku 2020.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.