Raport ESPI 12/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

  • 1 910 490,73 zł w czerwcu 2021 r., co oznacza wzrost o 14,9 % rdr.,
  • 11 253 595,29 zł narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2021 r., co oznacza wzrost
    o 64 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Emitent w poprzednich raportach publikowanych w roku 2021 informował o wzrostach cen surowców tworzyw sztucznych. W miesiącu czerwcu doszło do obniżenia cen, o czym informuje portal www.plastech.pl, który od lat zbiera i przekazuje informuje o cenach surowców tworzyw sztucznych. Ceny surowców takich jak HDPE i LDPE zmniejszyły się w czerwcu 2021 w stosunku do maja 2021 o ok 8-10% w zależności od typu surowca. Przypominamy, że w skali roku ceny tych surowców zwiększyły się ponad 100%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 11/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. Raport miesięczny za maj 2021 r.,
  1. Kalendarz inwestora:
  • w dniu 13 sierpnia 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2021 r.
  • w dniu 13 sierpnia 2021 r. nastąpi publikacja raportu finansowego za II kwartał 2021 r

Emitent ponadto informuje, iż w dniu 16 czerwca 2021 r. nastąpiło ustalenie prawa do dywidendy z zysku za rok 2020, którą wypłacono w dniu 29 czerwca 2021 r. Wartość przekazanej dywidendy wynosiła 0,75 zł na 1 akcję, łącznie przekazano w formie dywidendy 828 000 zł.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect