Raport ESPI 18/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

  • 2 341 295,70 zł w listopadzie 2021 r., co oznacza wzrost o 305 % rdr.,
  • 21 360 245 zł narastająco w okresie styczeń – listopad 2021 r., co oznacza wzrost
    o 57,7 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Kolejny raz uznaliśmy za zasadne przekazanie informacji o zmianach na rynku surowców tworzyw sztucznych. W nieomal całym roku 2021 miały miejsce wzrosty cen, jak i okresowe niedobory surowców tworzyw sztucznych. Jak informuje portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje dane o rynku surowców tworzyw sztucznych, ceny wszystkich tych surowców w listopadzie 2021 roku ponownie podlegają wzrostom. Ceny surowca HDPE i LDPE, a więc tego który ma największe znaczenie dla Emitenta wzrosły od końca października od 4,10% do 12,41% w zależności od typu, przy czym na koniec listopada ich ceny w porównywaniu do tych sprzed roku są wyższe od 67,54% do 100,44%.

Jednocześnie Emitent przekazuje, iż w raportowanym miesiącu przychody ze sprzedaży były najwyższe w historii dla miesiąca listopada, ale także w tym okresie przekroczona została najwyższa dotychczasowa wartość przychodów rocznych, którą osiągnięto w roku 2017.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 17/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. Raport miesięczny za październik 2021 r.,
  • EBI 11/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. Raport finansowy Dektra SA za III kwartał 2021 r.,
  • EBI 12/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.

4. Kalendarz inwestora:

  • w dniu 14 stycznia 2022 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2021 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.