Raport EBI 12/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022

Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

  • Raport roczny za rok 2021 – w dniu 10 marca 2022 r.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – w dniu 13 maja 2022 r.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – w dniu 12 sierpnia 2022 r.
  • Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – w dniu 10 listopada 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.