Raport ESPI 17/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za październik 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

  • 1 757 343,67 zł w październiku 2021 r., co oznacza wzrost o 127,3 % rdr.,
  • 19 018 949,30 zł narastająco w okresie styczeń – październik 2021 r., co oznacza wzrost o 46,6 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Emitent w br. systematycznie przekazywał informacje o zawirowaniach na rynku surowców tworzyw sztucznych. Wystąpiły w minionym miesiącach zarówno ogromne wzrosty ich cen, jak i okresowe niedobory. Jak informuje portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje dane o rynku surowców tworzyw sztucznych, ceny wszystkich surowców tworzyw sztucznych w październiku 2021 roku (po krótkim zatrzymaniu we wrześniu) ponownie podlegają wzrostom. Ceny surowca HDPE i LDPE, a więc tego który ma największe znaczenie dla Emitenta wzrosły od końca września od 0,5% do 4% w zależności od typu, przy czym na koniec października ich ceny w porównywaniu do tych sprzed roku są wyższe od 57% do 96%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 15/2021 z dnia 14 października 2021 r. Raport miesięczny za wrzesień 2021 r.,
  • ESPI 16/2021 z dnia 27 października 2021 r. Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. oraz raportu miesięcznego za październik 2021

4. Kalendarz inwestora:

  • w dniu 14 grudnia 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za listopad 2021 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.