Raport ESPI 15/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

  • 2 689 611,11 zł we wrześniu 2021 r., co oznacza wzrost o 21,2 % rdr.,
  • 17 261 605,63 zł narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2021 r., co oznacza wzrost
    o 41,5 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Emitent w br. systematycznie przekazywał informacje o zawirowaniach na rynku surowców tworzyw sztucznych. Wystąpiły w minionym miesiącach zarówno ogromne wzrosty ich cen, jak i okresowe niedobory. Jak informuje portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje dane o rynku surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców takich jak HDPE i LDPE, we wrześniu 2021 roku zmieniały się w stosunku do sierpnia 2021 nieznacznie (w porównaniu do wcześniejszych miesięcy) – zależności od typu surowca, mieliśmy zarówno spadki jak i wzrosty o ok. 3,4%. Jednocześnie ceny HDPE i LDPE na koniec września porównywane do tych sprzed roku, nadal są wyższe od 55% do 94%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 14/2021 z dnia 14 września 2021 r. Raport miesięczny za sierpień 2021 r.,

4. Kalendarz inwestora:

  • w dniu 12 listopada 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za październik 2021 r.
  • w dniu 12 listopada 2021 r. nastąpi publikacja raportu finansowego za III kwartał 2021 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.