Raport ESPI 14/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za sierpień
2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

  • 1 929 564,36 zł w sierpniu 2021 r., co oznacza wzrost o 4,7 % rdr.,
  • 14 571 994,52 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2021 r., co oznacza wzrost
    o 46,04 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Jak już wskazywano we wcześniejszych informacjach dotyczących roku 2021 rok, na rynku surowców tworzyw sztucznych występowały zawirowania, skutkujące znacznym wzrostem cen tych surowców. Tendencja ta zaczęła przełamywać się dopiero w czerwcu 2021 roku. Jak informuje portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje dane o rynku surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców takich jak HDPE i LDPE, zmniejszyły się w sierpniu 2021 w stosunku do lipca 2021 o ok 1-5 % w zależności od typu surowca. Jednocześnie aktualne ceny tych surowców porównywane do tych sprzed roku, nadal są wyższe od 56% do 89%. Obserwowane są aktualnie symptomy zatrzymania tendencji spadkowej.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • EBI 10/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. Raport finansowy Dektra SA za II kwartał 2021
  • ESPI 13/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. Raport miesięczny za lipiec 2021 r.,

4. Kalendarz inwestora:

  • w dniu 14 października 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2021r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.