Raport EBI 1/2023

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

  • Raport roczny za rok 2022 – w dniu 3 marca 2023 r.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – w dniu 12 maja 2023 r.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – w dniu 11 sierpnia 2023 r.
  • Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – w dniu 10 listopada 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.