Raport ESPI 4/2023

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za grudzień 2022 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

  • 904 712,21 zł w grudniu 2022 r., co oznacza spadek o 33 % rdr.,
  • 25 402 567,05 zł narastająco w okresie styczeń – grudzień 2022 r., co oznacza wzrost
    o 12 % w porównaniu do roku 2021.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Z uwagi na niestabilność cen surowców tworzyw sztucznych, od roku 2021 prezentujemy także wybrane dane w tym zakresie z uwagi na kluczowe znaczenie tego zagadnienia dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że w grudniu 2022 ceny za surowce HDPE i LDPE, a zatem surowce, o największym znaczeniu dla Emitenta obniżyły się od 3 do 7% w stosunku do listopada 2022r.

Odnosząc ceny z grudnia 2022 do cen z grudnia 2021 wskazać należy, iż ceny wszystkich surowców z grupy HDPE i LDPE w skali roku uległy obniżeniu od 8% do 21%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 40/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
  • ESPI 41/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. Raport miesięczny za listopad 2022 r.
  • ESPI 42/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r.Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA

4. Kalendarz inwestora:

  • w dniu 14 lutego 2023 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2023 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.