Raport EBI 6/2023

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 11

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 06.06.2023 r., że wobec braku osób uprawnionych do głosowania nad Uchwałą nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Stefańskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, ze względu na treść przepisu art. 413 ksh, Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad powyższą uchwałą.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.