Raport EBI 7/2023

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 17

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 06.06.2023 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 17 dotyczącą wyboru członka Rady Nadzorczej Dektra SA, ponieważ nie udało się zgłosić kandydata, która uzyskałaby aprobatę Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.