Raport EBI 8/2023

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 16

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 6.06.2023 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 16 dotyczącą zmian w Radzie Nadzorczej Dektra SA, ponieważ nie wystąpiły przesłanki do stwierdzenia tych zmian.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.