Raport ESPI 11/2024

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za styczeń 2024 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 077 769,52 zł w styczniu  2024 r., co oznacza spadek o 31,1 % rdr.,

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W latach 2021-2023 miały miejsce znaczne wahania na rynku cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że ceny za wszystkie surowce HDPE i LDPE, a zatem surowce, które mają największe znaczenie dla Emitenta, wzrosły w okresie od grudnia 2023 do stycznia 2024 roku o ok. 1-6 %. Natomiast w skali roku, ceny tych tworzyw są niższe o 15-20%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                           

 • ESPI 1/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 2/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 3/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
 • ESPI 4/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 5/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA  
 • ESPI 6/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. Raport miesięczny za grudzień 2023 r.
 • ESPI 7/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA  
 • ESPI 8/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA  
 • ESPI 9/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA  
 • ESPI 10/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA  
 • EBI 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 12 marca 2024 r. nastąpi publikacja raportu rocznego za rok 2023
 • w dniu 14 marca 2024 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za luty 2024 r.

Emitent uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.