Przekształcenie Spółki

Zarząd spółki Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu uprzejmie informuje, że z dniem 31.12.2010r. Dektra Spółka z o.o. została przekształcona w Spółkę Akcyjną.

Zmiana formy prawnej jest kolejnym etapem rozwoju Spółki. Przekształcenie ma na celu przystosowanie formy prawnej Spółki do charakteru oraz wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa. To kolejny krok na drodze do przeprowadzenia prywatnej emisji akcji spółki. Na początku 2011 roku firma planuje zadebiutować na rynku alternatywnym NewConnect.

Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 551 § 1 i nast. kodeksu spółek handlowych, ze skutkami określonymi w art. 553 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółce Dektra Spółka Akcyjna (jako spółce przekształconej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki Dektra Spółka z o.o. (spółki przekształcanej). Tym samym Zarząd Dektra Spółka Akcyjna informuje, że zmiana formy prawnej nie powoduje zmian w stosunkach Spółki z jej kontrahentami, partnerami biznesowymi i pracownikami.

Bez zmian pozostały numery NIP i REGON, którymi posługiwała się spółka przekształcana.

Bez zmian pozostał skład Zarządu Spółki oraz adresy mailowe i numery telefoniczne pracowników Spółki.

Bez zmian pozostały dane teleadresowe Spółki, które brzmią:

Dektra Spółka Akcyjna
Ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń
telefon: +48 56 6600861
fax: +48 56 6390005
e-mail:
biuro@dektra.pl

Dektra w drodze na New Connect

newconnect_logo

W sierpniu 2010 roku Wspólnicy i Zarząd Spółki DEKTRA podjęli decyzję o upublicznieniu spółki i wprowadzeniu jej akcji do obrotu na rynku New Connect. Obecnie spółka jest w trakcie przekształcania w spółkę akcyjną oraz pracuje nad treścią dokumentu informacyjnego. W celu uzyskania bliższych informacji zainteresowanych Inwestorów zapraszamy do kontaktu: inwestycje@dektra.pl