Nowość w ofercie Dektra

Dektra wprowadza do swojej oferty aktywną folię paroizolacyjną z natryskiem aluminiowym. Trójwarstwowa folia paroizolacyjna AQ REFLEX pozwala na oszczędność energii cieplnej dzięki odbiciu promieniowania podczerwonego.

Aktywna paroizolacja z warstwą aluminium jest produktem wykorzystywanym przede wszystkim do izolacji poddaszy, ścian i stropów jako bariera chroniąca termoizolację przed parą wodną. Na czym polega tytułowa “aktywność” paroizolacji Reflex? Najczęściej stosowanymi materiałami paroizolacyjnymi są opóźniacze pary, czyli folie polietylenowe o grubościach 0,15 i 0,2 mm. Ich zadaniem jest przeciwdziałanie przenikaniu pary wodnej z pomieszczenia do warstwy izolacji termicznej. Gdyby nie one, wilgoć przedostawałaby się do ocieplenia i więźby. Konstrukcja przemarzałaby i ulegała korozji biologicznej (miedzy innymi działaniu grzybów). To rozwiązanie jest jednak dalekie od doskonałości. Folie polietylenowe są prawie idealnie szczelne (w ciągu doby przepuszczają zaledwie 0,5 grama wody na m²). Gdy poddasze jest zbyt rzadko wietrzone, a system wentylacyjny jest stale lub okresowo niewydolny, nadmiar pary wodnej skrapla się między folią a wykończeniem poddasza (najczęściej są to płyty gipsowo-kartonowe). Na ścianach i suficie rozwijają się pleśnie i inne grzyby. Zjawisko to nazwano efektem torby foliowej. Jak pokazuje praktyka, takie sytuacje zdarzają się stosunkowo często i dlatego warto zamiast opóźniacza zamontować regulator, który zapewni większy lub mniejszy przepływ pary wodnej w stronę termoizolacji. Aktywna paroizolacja, inaczej zwana regulatorem pary, jest mniej szczelna od folii polietylenowej (w ciągu doby przepuszcza około 10 razy więcej wody na m²). W normalnych warunkach spełnia funkcję bariery parowej. Jednak w przypadku nadmiernej kumulacji pary wodnej rozpoczyna się proces “otwierania zaworów bezpieczeństwa”. Część pary wodnej jest zatrzymywana w pomieszczeniu, zaś do ocieplenia, a potem na zewnątrz odprowadzany jest jej nadmiar. Wspomniane „zawory bezpieczeństwa” to specjalne mikropory przez, które para znajduje ujście. Regulatory pary wodnej należy stosować łącznie z wysokoparoprzepuszczalną membraną dachową. Tworzą wówczas aktywny system dachowy, gwarantujący trwałość budynku.

Paroizolacja aktywna REFLEX wykonana jest z włókniny polipropylenowej połączonej z niskodyfuzyjnym filmem polipropylenowym oraz dodatkową powłoką aluminiową, która odbija promieniowanie podczerwone wspomagając w ten sposób izolację cieplną. Możliwe jest również dostarczenie produktu ze zintegrowanym pasem taśmy samoprzylepnej przy jednym lub obu brzegach pasa folii. W sprzedaży ciągłej dostępny jest wyłącznie produkt standardowy bez pasa taśmy samoprzylepnej.

 

Instrukcja montażu

Karta techniczna produktu

Plan Pracowniczej Własności Akcji DEKTRA SA

W dniu 02 marca 2011r. rozpoczął się program pracowniczej własności akcji Spółki DEKTRA.

Wprowadzenie programu ma na celu zwiększenie świadomości i odpowiedzialności pracowników-akcjonariuszy za własną firmę. Wzrost zaangażowania pracowników oraz wytworzenie potrzeby własnego wkładu w pomyślność Spółki wpłynie na jej dalszy dynamiczny rozwój. Pracownikom program ten daje możliwość zwiększenia indywidualnych zysków poprzez przyrost wartości akcji i systematyczny dochód z wypłacanej dywidendy.07

Prywatna emisja akcji Dektra SA

W dniu 24 lutego 2011 roku Spółka rozpoczęła prywatną emisję akcji z zamiarem ich wprowadzenia na rynek NewConnect.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z  przedstawicielem Autoryzowanego Doradcy – Panem Piotrem Grzesiakiem

Art-Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Starowiślna 83 lok. 6
31-055 Kraków
tel. (12) 428 50 60, (12) 428 50 61
fax (12) 429 66 22
e-mail: piotr.grzesiak@art-capital.pl

lub bezpośrednio ze Spółką Dektra SA

Dektra SA
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń
tel. (56) 6600861
fax. (56) 6390005
e-mail: inwestycje@dektra.pl

Sprzedaż premiowa folii kiszonkarskiej

Zbliżający się sezon pokosu traw zwiększa zainteresowanie asortymentem niezbędnym do prawidłowego przygotowywania sianokiszonek.

Nagroda – Telefon Motorola WX181

motorolawx18102

  • Wysokość: 108mm
  • Szerokość: 46mm
  • Bateria: Li-Ion 750 mAh
  • Wyświetlacz: CSTN 1,45 cala
  • Typy dzwonków: Vibration; Polifoniczne (64)
  • Czas rozmowy: 8h
  • Czas czuwania: 580h
  • Pozostałe: konwerter walut, latarka

Folie kiszonkarskie:

Trzywarstwowe folie kiszonkarskie przeznaczone są do wykładania silosów i okrywania pryzm kiszonek. Użyte do ich produkcji składniki oraz trójwarstwowa budowa folii zapewniają wysoką odporność na przebicie i rozerwanie. Dodatek stabilizatora UV chroni folię przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Użycie folii kiszonkarskich, poprzez wykluczenie wpływu światła i powietrza, zapewnia optymalne warunki do fermentacji mlekowej kiszonek oraz przyczynia się do zachowania przez dłuższy czas witamin i substancji odżywczych

 

Sprzedaż Premiowa:

Z oferty sprzedaży premiowej mogą skorzystać osoby, które dokonają jednorazowego zakupu minimum 20 rolek folii kiszonkarskiej (6; 8; 10 lub 12m).

 

Czas trwania Sprzedaży Premiowej:

Sprzedaż premiowa trwa do 31 marca 2011 roku.

więcej…
regulamin

Memorandum informacyjne

Kolejnym krokiem w kierunku debiutu spółki Dektra na alternatywnym rynku New Connect jest sporządzenie memorandum inwestycyjnego. Dokument ten powstanie w marcu 2011 roku, po dokonaniu badania sprawozdań finansowych Spółki za 2010 rok. Tym niemniej planuje się rozpoczęcie rozmów z inwestorami już w lutym 2011 roku.

Przekształcenie Spółki

Zarząd spółki Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu uprzejmie informuje, że z dniem 31.12.2010r. Dektra Spółka z o.o. została przekształcona w Spółkę Akcyjną.

Zmiana formy prawnej jest kolejnym etapem rozwoju Spółki. Przekształcenie ma na celu przystosowanie formy prawnej Spółki do charakteru oraz wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa. To kolejny krok na drodze do przeprowadzenia prywatnej emisji akcji spółki. Na początku 2011 roku firma planuje zadebiutować na rynku alternatywnym NewConnect.

Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 551 § 1 i nast. kodeksu spółek handlowych, ze skutkami określonymi w art. 553 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółce Dektra Spółka Akcyjna (jako spółce przekształconej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki Dektra Spółka z o.o. (spółki przekształcanej). Tym samym Zarząd Dektra Spółka Akcyjna informuje, że zmiana formy prawnej nie powoduje zmian w stosunkach Spółki z jej kontrahentami, partnerami biznesowymi i pracownikami.

Bez zmian pozostały numery NIP i REGON, którymi posługiwała się spółka przekształcana.

Bez zmian pozostał skład Zarządu Spółki oraz adresy mailowe i numery telefoniczne pracowników Spółki.

Bez zmian pozostały dane teleadresowe Spółki, które brzmią:

Dektra Spółka Akcyjna
Ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń
telefon: +48 56 6600861
fax: +48 56 6390005
e-mail:
biuro@dektra.pl

Dektra w drodze na New Connect

newconnect_logo

W sierpniu 2010 roku Wspólnicy i Zarząd Spółki DEKTRA podjęli decyzję o upublicznieniu spółki i wprowadzeniu jej akcji do obrotu na rynku New Connect. Obecnie spółka jest w trakcie przekształcania w spółkę akcyjną oraz pracuje nad treścią dokumentu informacyjnego. W celu uzyskania bliższych informacji zainteresowanych Inwestorów zapraszamy do kontaktu: inwestycje@dektra.pl