Raport EBI 2/2014 – Raport za IV kwartał 2013

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – Raport_jednostkowy_i_skonsoliodowany_dektra_za_iv_kwarta_2013.pdf