Raport EBI 5/2014 – Raport roczny za 2013

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport_jednostkowy_za_rok_2013.pdf
Załącznik: Skonsolidowany_raport_roczny_2013.pdf