Raport EBI 2/2016

RRAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2016 R.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za styczeń 2016 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
 • 824 601 zł w miesiącu styczniu 2016 r., spadek o 9% rdr,
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • EBI 1/2016 z dnia 14.01.2016 r. Raport miesięczny za grudzień 2015
 • ESPI 1/2016 z dnia 15.01.2016 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki DEKTRA w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
 • ESPI 2/2016 z dnia 18.01.2016 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki DEKTRA w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
 1. Kalendarz inwestora:
 • W dniu 12 marca 2016 r. nastąpi publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r.
 • W dniu 14 marca 2016 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc styczeń 2015 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 2/2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA W ZWIĄZKU Z ART. 160 USTAWY O OBROCIE

Zarząd spółki Dektra SA informuje, iż w dniu 18.01.2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Prezesa Zarządu Pana Macieja Stefańskiego o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach Spółki Dekta SA.
Łączna wartość transakcji wyniosła poniżej 5 000 EUR.
W okresie 16.10.2015-01.12.2015 w 3 transakcjach sprzedał łącznie 656 akcji po średniej cenie 9,71 zł (min. 9,68 zł, maks. 9,72 zł).
Transakcji dokonano w trybie zwykłym sesyjnym na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport ESPI 1/2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA W ZWIĄZKU Z ART. 160 USTAWY O OBROCIE

Zarząd spółki Dektra SA informuje, iż w dniu 15.01.2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach Spółki Dekta SA.
Łączna wartość transakcji wyniosła poniżej 5 000 EUR.
W okresie 06.07.2015-23.12.2015 w 3 transakcjach kupił łącznie 251 akcji po średniej cenie 8,76 zł (min. 8,30 zł, maks. 9,84zł)
Transakcji dokonano w trybie zwykłym sesyjnym na rynku NewConnect.

 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport EBI 1/2016

RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2015

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za grudzień 2015 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 574 489 zł w miesiącu grudniu 2015 r., spadek o 22% rdr,
  • 18 077 535 zł narastająco w okresie styczeń – grudzień 2015 r., wzrost o 19% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:
  • Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 25/2015 z dnia 14.12.2015 r. Raport miesięczny za listopad 2015
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 12 lutego 2016 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc styczeń 2016 r.

 

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.