Raport ESPI 6/2019

Raport miesięczny za kwiecień 2019 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za kwiecień 2019 r.
1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

 • 1 356 637,04 zł w kwietniu 2019 r., co oznacza spadek o 6,7% rdr,
 • 5 005 858,17 zł narastająco w okresie styczeń – kwiecień 2019 r., wzrost o 2,5% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 4/2019 z dnia 12.04.2019 r. Raport miesięczny za marzec 2019 r.
 • EBI 3/2019 z dnia 12.04.2019 r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
 • ESPI 5/2019 z dnia 12.04.2019 r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 5 czerwca 2019 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 • w dniu 14 czerwca 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za maj 2019 r.,
 • w dniu 26 czerwca 2019 r. dzień ustalenia prawa do dywidendy.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc. Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 5/2019

RAPORT ESPI
typ raportu: Raport bieżący
numer: 5/2019
data dodania: 12.04.2019
spółka: DEKTRA SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 05.06.2019 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 3/2019

RAPORT EBI
typ raportu: Raport bieżący
numer: 3/2019
data dodania: 12.04.2019
spółka: DEKTRA SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 05.06.2019 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 04/2019

RAPORT ESPI
typ raportu: Raport bieżący
numer: 04/2019
data dodania: 12.04.2019
spółka: DEKTRA SA

Raport miesięczny za marzec 2019 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za marzec 2019 r.
1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

 •  1 250 059,20 zł w marcu 2019 r., co oznacza spadek o 12,7% rdr,
 • 3 649 221,13 zł narastająco w okresie styczeń – marzec 2019 r., wzrost o 6,4% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
wyników finansowych Emitenta: Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 3/2019 z dnia 14.03.2019 r. Raport miesięczny za luty 2019 r.

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 11 maja 2019 r. nastąpi publikacja okresowego raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za I kw. 2019 r.,
 • w dniu 14 maja 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc. Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 03/2019

Raport miesięczny za luty 2019 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za luty 2019 r.
1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
• 1 236 835,30 zł w lutym 2019 r., co oznacza wzrost o 45,3% rdr,
• 2 399 161,93 zł narastająco w okresie styczeń – luty 2019 r., wzrost o 20,1% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta: Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
• ESPI 2/2019 z dnia 14.02.2019 r. Raport miesięczny za styczeń 2019 r.,
• EBI 2/2019 z dnia 27.02.2019 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny DEKTRA SA za rok obrotowy 2018

4. Kalendarz inwestora:
• w dniu 12 kwietnia 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za marzec 2019 r.
Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.
Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Pobierz raport

RAPORT ESPI 02/2019

Raport miesięczny za styczeń 2019 r. Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za styczeń 2019 r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
• 1 162 306,63 zł w styczniu 2019 r., co oznacza wzrost o 1,4% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta: Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
• ESPI 1/2019 z dnia 14.01.2019 r. Raport miesięczny za grudzień 2018 r.,
• EBI 1/2019 z dnia 28.01.2019 r. Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy w 2019 roku

4. Kalendarz inwestora:
• w dniu 27 lutego 2019 r. nastąpi publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2018,
• w dniu 14 marca 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za luty 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc. Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport EBI 01/2019

Raport EBI
Numer 1/2019
Data publikacji 28.01.2019

REKOMENDACJA ZARZĄDU W ZAKRESIE WYPŁATY DYWIDENDY W 2019 ROKU

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację o podjęciu decyzji w sprawie rekomendacji dywidendy najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Zarząd zamierza rekomendować wypłacenie w 2019 r. dywidendy w wysokości 938.400 zł, co stanowi 0,85 zł na akcję. Rekomendowana wypłata dywidendy ma pochodzić z zysku za rok 2018 oraz za lata poprzednie (z kapitału zapasowego). Zarząd informuje, że dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostanie zaproponowany w propozycjach uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.