Raport EBI 4/2015 – Raport za IV kwartał 2014

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_-DEKTRA_SA_IV_kwartal_2014.pdf
Załącznik – Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany-DEKTRA_SA_IV_kwartal_2014_analiza_finansowa.pdf