Raport EBI 17/2015 – Raport za II kwartał 2015

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_DEKTRA_SA_za_II_kwartal_2015.pdf
Załącznik: Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_DEKTRA_SA_za_II_kwartal_2015_analiza_finansowa.pdf