Raport EBI 23/2015 – Raport za III kwartał 2015

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_za_III_kwartal_2015_analiza_finansowa.pdf
Załącznik: Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_za_III_kwartal_2015.pdf

 

Raport EBI 17/2015 – Raport za II kwartał 2015

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_DEKTRA_SA_za_II_kwartal_2015.pdf
Załącznik: Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_DEKTRA_SA_za_II_kwartal_2015_analiza_finansowa.pdf

Raport EBI 13/2015 – Raport za I kwartał 2015

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_Dektra_Sa_za_I_kwartal_2015.pdf
Załączniki – Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_Dektra_SA_za_I_kwartal_2015_Analiza_finansowa.pdf

 

Raport EBI 12/2014 – Raport roczny za 2014

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Skonsolidowany-raport-roczny-2014.pdf
Załącznik: Jednostrkowy raport roczny 2014.pdf

 

Raport EBI 4/2015 – Raport za IV kwartał 2014

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_-DEKTRA_SA_IV_kwartal_2014.pdf
Załącznik – Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany-DEKTRA_SA_IV_kwartal_2014_analiza_finansowa.pdf