Raport EBI 13/2015 – Raport za I kwartał 2015

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_Dektra_Sa_za_I_kwartal_2015.pdf
Załączniki – Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_Dektra_SA_za_I_kwartal_2015_Analiza_finansowa.pdf