Raport EBI 12/2014 – Raport roczny za 2014

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Skonsolidowany-raport-roczny-2014.pdf
Załącznik: Jednostrkowy raport roczny 2014.pdf