Raport EBI 12/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

 

  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku –w dniu 12 maja 2020 r.
  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 roku –w dniu 12 sierpnia 2020 r.
  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku –w dniu 13 listopada 2020 r.
  • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019 -w dniu 11 marca 2020 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

 

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.