Wpisy

Raport EBI 12/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

 

 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku –w dniu 12 maja 2020 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 roku –w dniu 12 sierpnia 2020 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku –w dniu 13 listopada 2020 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019 -w dniu 11 marca 2020 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

 

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 20/2019

Raport miesięczny za listopad 2019 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2019 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 695 540,96 zł w listopadzie 2019 r., co oznacza spadek o 14,7% rdr,
  • 15 807 296,61 zł narastająco w okresie styczeń – listopad 2019 r., spadek o 9,1% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 19/2019 z dnia 14.11.2019 r. Raport miesięczny za październik 2019 r.

 • EBI 10/2019 z dnia 14.11.2019 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za III kwartał 2019 r.

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 stycznia 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Raport EBI 11/2019

Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż w dniu dzisiejszym wypowiedział umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect z Art Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Spółka Art Capital z o.o. przestanie pełnić funkcję Autoryzowanego Doradcy z dniem 31.12.2019 r.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport EBI 10/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za III kwartał 2019 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

 

Załącznik:
Raport jednostkowy i skonsolidowany Dektra SA za III kwartał 2019
Raport jednostkowy i skonsolidowany Dektra SA za III kwartał 2019_analiza finansowa

 

Raport ESPI 19/2019

Raport miesięczny za październik 2019 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za październik 2019 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 842 344,79 zł w październiku 2019 r., co oznacza spadek o 17,2% rdr,
  • 15 111 755,65 zł narastająco w okresie styczeń – październik 2019 r., spadek o 8,8% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 18/2019 z dnia 14.10.2019 r. Raport miesięczny za wrzesień 2019 r.

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 13 grudnia 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za listopad 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 18/2019

Raport miesięczny za wrzesień 2019 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2019 r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
1 872 299,95 zł we wrześniu 2019 r., co oznacza wzrost o 11,5% rdr,
14 269 410,86 zł narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2019 r., spadek o 8,2% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:
Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
ESPI 16/2019 z dnia 13.09.2019 r. Raport miesięczny za sierpień 2019 r.
ESPI 17/2019 z dnia 17.09.2019 r. Przekroczenie progu 5% w dół przez znaczącego akcjonariusza

4. Kalendarz inwestora:
w dniu 14 listopada 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za październik 2019 r.
w dniu 14 listopada 2019 r. nastąpi publikacja raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.