Raport EBI 6/2013 – Raport roczny za 2012

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – Raport-roczny-skonsolidowany-2012.pdf
Załącznik – Jednostkowy raport roczny 2012.pdf

Raport EBI 3/2013 – Raport za IV kwartał 2012

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Jednostkowy-raport-okresowy-dektra-sa-iv-kwartal-2012.pdf
Załącznik: Skonsolidowany-raport-okresowy-dektra-sa-iv-kwartal-2012.pdf

Raport EBI 32/2012 – Raport za III kwartał 2012

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Jednostkowy-i-skonsolidowany-raport-okresowy-dektra-sa-iii-kwartal-2012.pdf

Raprt EBI 26/2012 – Raport za II kwartał 2012

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załacznik: jednostkowy-i-skonsolidowany-raport-okresowy-dektra-sa-ii-kwartal-2012.pdf

Raport EBI 17/2012 – Raport za I kwartał 2012

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Jednostkowy-i-skonsolidowany-raport-okresowy-dektra-sa-i-kwartal-2012.pdf

Raport EBI 10/2012- Raport roczny za 2011

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport-roczny-za-rok-2011.pdf

Graficzna prezentacja wyników finansowych

 

[dg attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”1356″]

 

Raport DEKTRA SA za IV kwartał 2011

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport-dektra-sa-za-iv-q-2011.pdf

Raport EBI 24/2011 – Raport za III kwartał 2011

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport-dektra-sa-za-iii-q-2011.pdf

Raport EBI 16/2011 – Raport za II kwartał 2011

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport-dektra-sa-za-ii-q-2011.pdf